Dekódování šifrovaných dat

Řešení pro obnovení hesel

Obnova hesla je proces identifikace ztraceného, ​​zničeného nebo jinak nepřístupného hesla, který umožňuje úspěšné dešifrování zašifrovaných dat. Toto pro Vás může být zásadní služba, kterou je třeba zvážit v případě ztráty důležitých databází, tabulek, dokumentů a dalších souborů z důvodů jejich zašifrování a následné ztráty hesla.

Poskytujeme zkušené obnovení hesel pro všechny typy počítačových systémů. Během několika hodin až dní můžeme obnovit chybějící hesla nebo úplně dešifrovat soubory a vrátit kritické systémy do původního stavu.

Díky nejmodernější technologii nalézání hesla poskytujeme prostředky, které zajistí plnou obnovu a opětovné využívání všech zdánlivě ztracených dat.

Metody používané pro službu obnovení hesla

Proces obnovy nedostupných dat kvůli ztracenému nebo záměrně skrytému heslu bývá poměrně složitý proces.

Zásadní je znalost různých technologií šifrování a hašování a schopnost provádět specializované audity, které optimalizují šance na úspěšné nalezení hesel.

V mnoha případech jsou vylepšována standardní heuristická pravidla, která analyzují pravděpodobná řešení nebo používají části zapomenutých hesel k vytvoření účinného klíče k nalezení hesla. Tento proces je dokončen podrobným auditem, který identifikuje pravděpodobné i nepravděpodobné kombinace hesla.

Pokud je k uložení hesla použit hash, je obnova ztraceného hesla obtížnější. Výsledkem hashovací funkce je tzv. hash, neboli otisk původního hesla. Specializovaný hardware umožňuje našemu týmu kombinovat od 10 000 do 10 bilionů hashů za sekundu.

Analýzou metod použitých k zabezpečení dat dokážeme určit nejlepší řešení pro proces obnovy. Používáme ověřené diskrétní postupy zabezpečení, aby se zachráněná data nedostala do nesprávných rukou.

Jaké faktory ovlivňují proces obnovení hesla?

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují obnovení hesla, patří:

  • Délka hesla
  • Typ šifrování
  • Velikost šifrovaných souborů
  • Umístění šifrovaných souborů

Podrobná analýza konkrétního případu určí, zda je pravděpodobnost obnovy Vašeho hesla reálná, jak dlouho bude obnova trvat a jaká bude odhadovaná cena. Přestože je většinou obnovení hesla úspěšné, každý případ je jedinečný a vyžaduje individuální přístup kvalifikovaného týmu odborníků na kryptografii.