Komplexní IT řešení

Návrh a správa IT

Naše společnost poskytuje komplexní IT řešení – od pořízení informačního systému přes budování firemních sítí až po kompletní správu systému včetně servisu a poradenství.

Správná strategie je v IT, obdobně jako ve výrobě či obchodu, klíčem k úspěšnému, efektivnímu využívání zdrojů a celkovému úspěchu firmy. S naší pomocí dokážete tuto strategii jasně definovat a podniknout kroky k jejímu naplnění.

IT strategie není jen výběr vhodného počítače a připojení k internetu. Jde o výběr technologií, které budou pohánět Váš podnik, aby jej technologický pokrok nezanechal v zapomnění. S námi bude Vaše strategie jasně definovaná, koncipovaná nadčasově, aby i eventuální rozšíření o nové technologie pro Vás bylo snadno proveditelné.

Tvorba IT strategie

Tvorba IT strategie není jednostranným procesem, tudíž od nás neočekávejte, že sami od sebe přijdeme se samo spásným řešením. Do tohoto procesu se kromě nás musí zapojit i Vaše firma na všech úrovních řízení. Tím, že do tvorby strategie zapojíte i nižší stupně řízení, vytvoříte dobré podmínky pro její následnou realizaci. Naším úkolem bude pomoci vám definovat strategické cíle, pomoci tyto cíle dále rozpracovat a poté navrhnout nejvhodnější způsob realizace.

Počítačové síťě

Počítačová síť je samozřejmou součástí každé firmy a bez ní je dnes již velmi těžké si představit každodenní práci. Přenechte její správu odborníkům a v klidu se soustřeďte na svůj hlavní obor podnikání, neřešte každodenní starosti spojené s provozem IT ve Vaší společnosti. My vám zajistíme, že Vaše síť bude stabilní, bezpečná a efektivně využívaná.

Proč zcela předat správu sítě do rukou externí specializované firmy?

Najít a dlouhodobě si udržet kvalitního odborníka – zaměstnance bývá časově a finančně náročné a občas se to nemusí vůbec podařit. Navíc se tím zvyšují fixní i variabilní náklady firmy – vždyť kromě odpovídajícího platu se také musí vzdělávat, což představuje další náklady. A pokud odjede na dovolenou nebo onemocní, těžko za něj budete řešit každodenní rutinu nebo dokonce nečekané havárie.

Přínosy služby ve zkratce

  • kontrola nad náklady – platíte jen za to, co reálně odeberete
  • kdykoliv máte k dispozici sehraný tým odborníků
  • kvalitní služba po celou dobu trvání spolupráce
  • odpovědnost za chod IT neleží na Vašich bedrech
  • přehled o nejnovějších trendech