Zabezpečení dat a GDPR

Zabezpečení Vašich digitálních dat

Firemní data

Jedním z nejcennějších majetků firmy jsou firemní data! Nebezpečné je nejen nedostatečné zabezpečení proti útokům zvenčí, ale i proti jejich zcizení zevnitř organizace.

Základním prvkem pro ochranu firemních dat uvnitř firmy je zvolení vhodné strategie zabezpečení, identifikace hrozeb a zranitelnosti.

Nejlepší ochranou je prevence!

Hrozby

Ztráta dat

Ztráta dat je pro kohokoli pokaždé nepříjemná záležitost – ať se jedná o ztrátu dat formou hardwarové chyby datového úložiště, či ztráty datového úložiště uživatelem, např. USB disku.

Zneužití dat

Zneužití dat uživatelem je jedno z největších rizik současné doby. Stále ještě nemáte ve společnosti nastavená práva uživatelů k jednotlivým datům a procesy s nimi spojené?

Spam

Nikdy nekončící příval spamu je nepříjemná záležitost pro každého. Otevíráním neznámých příloh vystavujete Váš počítač riziku – vědí to i Vaši zaměstnanci?

Viry

E-mailové viry jsou v dnešní době všudypřítomné. Předcházejte problémům správným výběrem antivirového programu a jeho správným nastavením.

Ransomware

Ransomware dokáže napáchat nedozírné škody. Vhodným výběrem ochrany firemní sítě a počítačů, ale především edukací uživatelů, předejdete paralýze Vaší společnosti při zasažení ransomwarem.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je pro většinu lidí naprosto neuchopitelné téma. Je to něco, pod čím si většinou lidé neumí nic konkrétního představit. Nejen pro výkonné manažery organizací, zodpovědné za IT, je to jedna z nejtěžších úloh a největších nočních můr. Vědí, že jsou za kybernetickou bezpečnost odpovědní, ale nejsou si jisti, jak jí spolehlivě dosáhnout.

Tak jak tak je kybernetická bezpečnost v současné době přirozeně vysoce frekventované téma. Spolu s tím, jak ve společnosti vytváříte nové obchodní modely a pracujete na technických inovacích, využíváte i nové technické prostředky. A v ten okamžik před vámi vyvstávají zcela nová rizika.

Pomůžeme vám transformovat Vaše IT prostředí na novou úroveň digitálních hrozeb. Ukážeme Vám, jak účinně ochránit Vaše data, Vaše zaměstnance i Vaše podnikání.

Jak Vám dokážeme pomoci?

Zabezpečení perimetru

Ochrana rozhraní mezi důvěryhodnou interní sítí a z podstaty nedůvěryhodným internetem.

Zabezpečení síťové infrastruktury

Monitorovací, restriktivní a analytické softwarové nástroje pro ochranu dat v interní síti.

Bezpečnost koncových stanic

Ochrana firemních dat na zařízeních zaměstnanců, od desktopů a notebooků, po tablety a chytré telefony.

Proškolení uživatelů

Vzdělávání zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele, řadové zaměstnance i manažery, pro jednotlivce i celé organizace je nejefektivnější princip ochrany dat. Naučíme Vás základní principy a možnosti kybernetické bezpečnosti, nastavování služeb, ukážeme příklady, odpovíme na otázky.

Zálohování dat

Vytvoření vhodné metodiky pro zálohování a archivaci dat. Dodání nezbytného softwarového a hardwarového vybavení včetně instalace.

Technologické zabezpečení dle GDPR

Technologie pro zajištění souladu s nařízením pro ochranu osobních údajů GDPR.